Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w III kw. 2013 r.

347

W dniu 16.07.2013 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w II kwartale 2013 r. Wynagrodzenie to wyniosło 3788,26 zł.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!