Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w II kw. 2021 r.

59

W dniu 21.04.2021 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w I kwartale 2021 r. Wynagrodzenie to wykorzystywane jest m.in. do ustalenia wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Wynagrodzenie, o którym mowa, w I kw. 2021 roku wyniosło 5675,54 zł i było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!