Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w III kw. 2020 r.

62

W dniu 17 lipca 2020 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w II kwartale 2020 r. Wynagrodzenie to wykorzystywane jest m.in. do ustalenia wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Wynagrodzenie, o którym mowa, w II kw. br. wyniosło 5248,83 zł i było niższe od wynagrodzenia w…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!