Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolników w I kw. 2016 r.

389

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z 11 grudnia 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1279) miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2016 r. wynosi 42 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Składka ta już od kilku kwartałów utrzymuje się na takim samym poziomie.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!