Składki ubezpieczeniowe refundowane przez powiatowe urzędy pracy

388

Ze środków powiatowych urzędów pracy (PUP) mogą być refundowane składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za:

  • bezrobotnego skierowanego do pracy (jednorazowa refundacja),
  • pracownika pobierającego świadczenie szkoleniowe,

  • osoby zatrudnione przy wykonywaniu:

– prac społecznie użytecznych oraz

– prac interwencyjnych.
Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!