Składki zdrowotnej opłaconej w KRUS nie można odliczyć od podatku

381

Czy w świetle przepisu art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni ma prawo obniżyć podatek dochodowy obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym do KRUS?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!