Korekta zaliczki na podatek dochodowy w związku ze zmianą wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

615

W jaki sposób należy obliczać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych należnych za styczeń 2013 r. a wypłaconych 8 lutego 2013 r., w lutym 2013 r. – płatnik nie będzie posiadał statusu zakładu pracy chronionej? Czy powstaje obowiązek korygowania wpłaconej do US zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!