Skrócenie czasu pracy osoby niepełnosprawnej nie wymaga zaświadczenia lekarskiego – wyrok TK

377

Podczas rozprawy, która odbyła się dnia 13.06.br., skład orzekający TK dokonał oceny – pod kątem zgodności z ustawą zasadniczą – przepisów nakładających na osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności obowiązek uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, jeżeli osoby te zamierzają skorzystać z przywileju krótszej pracy.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!