Skutki podatkowe umorzenia długu dłużnika

511

Czy do przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które należy objąć informacją o wysokości przychodów, należy zaliczyć zarówno kapitał pożyczki, który stał się przedmiotem zwolnienia z długu, czy również: kwotę odsetek naliczonych od kapitału i innych opłat?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!