SN: Funkcjonariusza można znieważyć niepublicznie

357

Zgodnie z regulacjami KN nauczyciel, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach przewidzianych w Kodeksie karnym. Do wspomnianych zasad odniósł się w ostatnim czasie SN, orzekając, iż dla realizacji znamion przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego (art. 226 § 1 k.k.), w brzmieniu nadanym ustawą z dn. 09.05.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (Dz.U. Nr 122, poz. 782), nie jest konieczne, by znieważenie nastąpiło publicznie.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułDostęp do informacji na temat pomocy uzyskanej z ZFŚS
Następny artykułWSA: Odwołanie od decyzji dyrektora szkoły rozpatrzy organ prowadzący