Spadek PKB w II kw. 2020 r.

8

Według danych GUS produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo w II kw. br. zmniejszył się o 8,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (w cenach stałych) po wzroście o 2 proc. w I kwartale br. Spadek PKB w II kwartale okazał się niższy niż oczekiwania rynkowe, które kształtowały się na poziomie ok. 10 proc.

Będący dotychczas głównym motorem wzrostu gospodarczego Polski popyt krajowy spadł o 9,5 proc., przy czym spożycie publiczne wzrosło o 4,8 proc., zaś spożycie w sektorze gospodarstw domowych było o 10,9 proc. niższe niż przed rokiem. Jak ocenia resort rozwoju, w kolejnych kwartałach odbudowa tej kategorii powinna następować najszybciej, co potwierdzają pierwsze dane – w lipcu sprzedaż detaliczna wzrosła o 3 proc. r/r.

Spadek inwestycji w II kwartale o 10,9 proc. nie był tak głęboki, jak oczekiwano (ok. -15 proc.). Należy jednak pamiętać, że charakteryzują się one największą zmiennością i są silnie procykliczne. W przeciwieństwie do spożycia, trudno oczekiwać tu szybkiego odbicia – komentuje MR. Z drugiej strony zdaniem resortu rozwoju działania takie jak wdrożenie tzw. estońskiego CIT oraz ulg związanych z automatyzacją procesów gospodarczych, przełożą się nie tylko na ograniczenie skutków pandemii w zakresie inwestycji, ale także wpłyną na potencjał gospodarki w dłuższej perspektywie.

Pomimo załamania w globalnym handlu popyt zagraniczny wykazał się w II kw. br. dodatnim wkładem we wzrost PKB (0,8 pkt. proc. wobec 0,4 pkt. proc. w I kw. br.). Spadek eksportu dóbr i usług wynoszący w II kwartale 14,3 proc. był wolniejszy niż spadek po stronie importu (-17,5 proc.). Oznacza to, że polscy eksporterzy, działający w skrajnie trudnych warunkach, potwierdzili swoją konkurencyjność na rynkach zagranicznych.

W ocenie MR III kwartał przyniesie wzrost PKB w ujęciu kwartalnym o ok. 4 proc., zaś w kolejnych kwartałach będziemy notować wzrosty na poziomie 1-1,5 proc. Oznacza to, że gospodarka powinna wrócić do poziomu sprzed zaburzeń do końca 2021 roku. W ujęciu rocznym oczekiwane jest wyhamowanie spadków PKB do 4% w III kwartale i 2% w IV kwartale.

Z kolei w skali całego 2020 roku resort rozwoju oczekuje spadku PKB o ok. 4 proc., głównie ze względu na spadek inwestycji o ok. 9 proc. Spadek konsumpcji sięgnie ok. 3 proc. i będzie ograniczony dzięki dobrej sytuacji przedsiębiorstw i utrzymaniu zatrudnienia. W przyszłym roku zdaniem MR nastąpi odbicie gospodarcze – PKB wzrośnie o ok. 4 proc.

Źródło: MR

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!