Specjalizacja lekarzy i lekarzy dentystów – ogłoszono nowe rozporządzenie

9

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 września br. pod pozycją 1566 ogłoszono nowe przepisy wykonawcze dotyczące specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Wspomniany powyżej akt prawny to rozp. MZ z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!