Egzamin gimnazjalny

387

Zgodnie z reformą edukacji, wprowadzaną ustawą z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), której towarzyszy ustawa z dn. 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), od roku szkolnego 2018/2019 na zakończenie ostatniej, czyli ósmej, klasy szkoły podstawowej w nowym systemie będzie…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!