Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

559

Przedmiotem nadzoru pedagogicznego jest działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza szkół i placówek oświatowych, a celem – podnoszenie jakości kształcenia, wychowania i opieki w tych szkołach i placówkach. Nadzór pedagogiczny sprawują wyspecjalizowane organy państwowe oraz dyrektorzy szkół i placówek – na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty oraz w wydanym na jej podstawie rozp. MEN z…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułImport usług w podatku VAT a terminy wykonywania płatności
Następny artykułOgłoszono jednolite przepisy wykonawcze w sprawie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa