Środki prawne przewidziane w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy

624

Uprawnienia PIP w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy Jak wynika z treści art. 33 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1251), zwanej dalej „ustawą o PIP”, w rezultacie ustaleń dokonanych w toku kontroli właściwy inspektor pracy: wydaje decyzje, o których mowa w art. 11…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!