„Stare” SIO będzie funkcjonować do 1 marca 2017 roku?

347

Nowy system informacji oświatowej działa mniej poprawnie niż zakładano. Po uruchomieniu systemu stwierdzono, że liczba przypadków negatywnej weryfikacji danych jest zbyt wysoka. Jako że od 2014 roku baza nowego SIO ma stanowić źródło danych przyjmowanych do podziału części oświatowej subwencji ogólnej, dane o szkołach, uczniach i nauczycielach muszą być kompletne i rzetelne. MEN stwierdził, że z uwagi na występujące błędy konieczne jest przedłużenie działania starego SIO.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!