Stawki amortyzacyjne od określonych środków trwałych

440

Czy Spółka będzie uprawniona do dokonania dowolnego podwyższenia obniżonych wcześniej stawek amortyzacyjnych stosowanych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do określonych środków trwałych, w tym będzie uprawniona do podwyższenia omawianych stawek amortyzacyjnych jedynie w stosunku do niektórych ze wskazanych środków trwałych, w różnym stopniu w odniesieniu do różnych środków trwałych, przy jednoczesnym zachowaniu stawek obniżonych w stosunku do innych środków trwałych, począwszy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego, przy założeniu, że omawiane podwyższenie zostanie dokonane do poziomu nieprzekraczającego poziomu stawek przewidzianych w Wykazie?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułCzy ZUS będzie wypłacał zasiłek chorobowy?
Następny artykułUchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 lutego 2012 r., sygn. 4/407/2012