Stawki składek na fundusze pozaubezpieczeniowe

632

Fundusz Stawka Fundusz Pracy 2,45% Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10% Fundusz Emerytur Pomostowych 1,50%…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!