Staże podyplomowe, szkolenia i specjalizacje lekarzy, pielęgniarek oraz położnych – finansowanie w 2016 roku

410

W roku 2016, identycznie jak w latach ubiegłych, lekarskie staże, szkolenia oraz lekarskie i pielęgniarskie specjalizacje będą finansowane ze środków Funduszu Pracy (FP). Odpowiednie regulacje w powyższym zakresie zawiera tzw. ustawa okołobudżetowa, czyli ustawa z dn. 16.12.2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2199).

Za pośrednictwem art. 22 wspomnianego aktu prawnego w art. 108 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) dodany został ust. 1fb. Zgodnie z tym przepisem – ze środków FP w 2016 r. są finansowane:

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!