Substancje chemiczne i ich mieszaniny – nowe jednolite przepisy

46

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 grudnia 2020 r. pod pozycją 2289 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.11.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225).

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

  • ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284),
  • ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 322, ze zm.),
  • ustawy z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1337),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 18 listopada 2020 r.

Jednolity tekst omawianej ustawy nie obejmuje przepisów wskazujących terminy wejścia w życie określonych nowelizacji oraz mających charakter tymczasowy – wspomniane regulacje wyszczególniono w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 18 listopada 2020 r.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!