Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

Rozliczenie nienależnego wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki.

209

„Postanowieniem sądu zostało przyznane opiekunowi prawnemu całkowicie ubezwłasnowolnionej osoby wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości 1/20 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku i płatne z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Zgodnie z art. 53a ustawy o pomocy społecznej tutejszy ośrodek wypłacał wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości ustalonej przez sąd. Dnia 02.03.2018 roku opiekun prawny poinformował, że osoba, nad którą sprawował opiekę zmarła w dniu 25.02.2018 r. Wynagrodzenie za miesiąc luty 2018 roku zostało wypłacone 09.02.2018 roku. Czy wynagrodzenie za sprawowanie opieki za miesiąc luty 2018 roku przysługiwało za pełny miesiąc w pełnej wysokości, czy zgodnie z art. 106 ust. 3 ww. ustawy proporcjonalne do liczby dni sprawowanej opieki (kwotę podzielić przez liczbę dni w miesiącu – czyli 28 i pomnożyć przez 25 dni)? Jeżeli wynagrodzenie należy się za okres sprawowania opieki tj. do dnia śmierci (25.02.2018 r.), to czy wynagrodzenie za okres od 26.02.2018 r. do 28.02.2018 r. jest świadczeniem nienależnie pobranym? W jaki sposób ustalić świadczenie nienależnie pobrane za ww. okres?”

Zgodnie z …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułKoszty uzyskania przychodu a PIT
Następny artykułAlimenty natychmiastowe – nowa propozycja resortu sprawiedliwości