Świadczenia przedemerytalne – nowe jednolite przepisy

143

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 października 2021 r. pod pozycją 1867 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.09.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1725).

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

  • ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 353),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 16 września 2021

Przepisy przejściowe, pominięte w omawianej ustawie, wyszczególniono w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 17 września 2021 r.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. określa:

  1. warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych,
  2. zasady wypłaty i finansowania świadczeń, o których mowa w pkt 1.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie spełniającej warunki wskazane w art. 2 cyt. ustawy.

Prawo do wskazanego świadczenia ustala się na wniosek osoby zainteresowanej, od następnego dnia po dniu złożenia wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w art. 7 ust. 3 i 4 omawianej ustawy. Wniosek składa się do organu rentowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Decyzję w sprawie świadczenia przedemerytalnego wydaje i świadczenie to wypłaca organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego.

Maciej Ofierski

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułUbezpieczenia społeczne: Skrócenie zasiłku chorobowego o połowę
Następny artykułParlament zakończył prace nad ustawą o domkach do 70 mkw.