Świadczenia przedemerytalne – nowe jednolite przepisy

25

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 października 2020 r. pod pozycją 1725 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.09.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2173).

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

  • ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 252),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 10 września 2020 r.
Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!