Świadczenie urlopowe to nie „wczasy pod gruszą”

318

Świadczenie urlopowe tym różni się od innych świadczeń przysługujących nauczycielom z ZFŚS, że jego wypłata jest obligatoryjna, a prawo do niego przysługuje w równym stopniu wszystkim nauczycielom pozostającym w zatrudnieniu w danym roku szkolnym, bez względu na ich sytuację socjalną i życiową. Czytelnicy często pytają, czy nauczyciel, który otrzymał świadczenie urlopowe, może ubiegać się o dopłatę do wypoczynku.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!