Świadectwo pracy

557

Regulacje prawne dotyczące zasad sporządzania świadectwa pracy oraz jego wydawania osobom uprawnionym zawarto w art. 97–99 k.p. i w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie upoważnienia ustawowego określonego w k.p. (chodzi w tym przypadku o rozp. MRPIPS z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, Dz.U. z 2018 r. poz. 1289, z późn. zm.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!