Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – kwiecień 2022 r.

21

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – kwiecień 2022 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r.  wyniosło:

  • dochody: 168,06 mld zł, tj. 34,2 %
  • wydatki: 158,85 mld zł, tj. 30,4 %
  • nadwyżka: 9,21 mld zł            

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – kwiecień 2022 r.

W okresie styczeń – kwiecień 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 21,0 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – kwiecień  2021 r. o ok.  21,7 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były wyższe o 13,8% r/r (tj. ok. 9,6 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o  12,3% r/r (tj. ok. 2,8 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 36,0% r/r (tj. ok. 5,2 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 13,5% r/r (tj. ok. 3,0 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 15,1% r/r (tj. ok. 0,3 mld zł ).

W okresie styczeń – kwiecień 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 13,7 mld zł i było niższe o ok. 0,7 mld zł (tj. 5,1%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – kwiecień 2021 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – kwiecień 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – kwiecień 2022 r. wyniosło 158,8 mld zł, tj. 30,4% planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2021 (137,9 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 20,9 mld zł, tj. 15,2%.

Wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 9,1 mld zł) na finasowanie uzupełniające, co było związane m.in. z niższym stanem środków na rachunku FUS na koniec 2021 r. w stosunku do roku 2020.

W części 85 – Budżety wojewodów przekazano więcej o ok. 2,3 mld zł, m.in. były to środki przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych i wychowanie przedszkolne.

W ramach części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazano więcej o 2,9 mld zł, w tym m. in.  środki na wpłatę do Funduszu Pomocy oraz do Agencji Rezerw Strategicznych na realizację zadań z zakresu zakupu rezerw strategicznych.

W części 29 – Obrona Narodowa przekazano więcej o 1,7 mld zł, w części 44 – Zabezpieczenie społeczne przekazano więcej o 1,2 mld zł w związku z wpłatą do Funduszu Solidarnościowego na wypłatę świadczenia uzupełniającego. W ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 1,1 mld zł, w związku ze wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej. Większe wykonanie było także w ramach części 48 – Gospodarka złożami kopalin (więcej o 0,7 mld zł) oraz części 42 – Sprawy wewnętrzne  (więcej o 0,8 mld zł).

Niższe wykonanie odnotowano z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 1,4 mld zł) oraz środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 0,2 mld zł). W pierwszym kwartale roku dochodzi do przyśpieszenia płatności składki członkowskiej. W okresie styczeń-kwiecień 2021 r. wysokość wpłat wyniosła 4,9 miesięcznej raty, natomiast w 2022 r. były to 4 raty.

Źródło: MF

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPraca zdalna w Kodeksie pracy
Następny artykułBarometr Ofert Pracy: Chwila wytchnienia na rynku pracy