Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy przewidziana w odrębnych przepisach

411

Przepisy określające zakres szczególnej ochrony trwałości zatrudnienia funkcjonują na dwóch poziomach systemu prawnego – pierwszy z nich to normy kodeksowe dotyczące ogółu pracowników, drugi zaś to odrębne ustawy, które mają zastosowanie do określonych grup zatrudnionych. W treści tego punktu omówiono szerzej unormowania pozakodeksowe wprowadzające szczególne uprawnienia pracownicze w zakresie wzmożonej trwałości stosunku pracy. Szczególna ochrona trwałości zatrudnienia przewidziana w przepisach…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułWykorzystywanie w firmach prywatnych danych pracowników
Następny artykułNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa bez bibliotek szkolnych. TNBSP protestuje