zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi BHP

Tag: BHP

Dnia 11 marca 2022 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) wydał dokument, w którym zostały opublikowane wykazy Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy odnośnych – przywołanych w tym...
Dnia 11 marca 2022 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) wydał dokument, w którym zostały opublikowane wykazy Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy odnośnych – przywołanych w tym...

Wypadki przy pracy w 2021 r.

W 2021 r. zgłoszono 68777 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 9,6% więcej niż w 2020 r. Zwiększyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 4,62 do 5,10. Udział osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych wyniósł 0,3% (analogicznie, jak w...
W Dzienniku Ustaw z dnia 5 kwietnia 2022 r. pod pozycją 740 opublikowano obwieszczenie MRiPS z dnia 15 marca 2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w...
Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła wraz ze współpracownikami w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 15 marca 2022 r. Rada przyjęła stanowisko w sprawie wniosków legislacyjnych zgłaszanych przez Głównego Inspektora Pracy. Rada Ochrony Pracy szczególną uwagę zwróciła na...
W Dzienniku Ustaw z dnia 3 grudnia 2021 roku pod pozycją 2235 opublikowano obwieszczenie MZ z dnia 03.11.2021 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. MZ z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich...
W okresie styczeń-wrzesień 2021 r. zgłoszono 43600 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 8,6% więcej niż w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. Zwiększyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 2,96 do 3,23. Udział osób...
Państwowa Inspekcja Pracy w przyszłym roku planuje przeprowadzić 52 tys. kontroli, a różnymi formami działań prewencyjnych obejmie przynajmniej 30 tys. podmiotów – pracodawców i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych uczniów, studentów i innych. Uzupełnieniem tej formy działalności mają być porady prawne, o...
Dnia 8 września 2021 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) wydał dokument, w którym zostały opublikowane wykazy Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r., wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy odnośnych – przywołanych w tym...
Z dniem 20 listopada 2021 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach wykonawczych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), wynikające z konieczności wdrożenia regulacji prawa unijnego. Akt prawny objęty zmianami oraz regulacje podlegające wdrożeniu Zmianami objęto przepisy rozp. MPiPS z...