zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi BHP

Tag: BHP

Respondenci ankiety dotyczącej cyfrowego bezpieczeństwa w miejscu pracy przeprowadzonej przez Screen Education przyznali, że nie pracują 8 godzin efektywnie. Nawet 2,5 godziny dnia roboczego spędzają używając smartfonów do celów niezwiązanych z ich obowiązkami zawodowymi. Smartfon w zasięgu wzroku przeszkadza...
Z dniem 20 lutego br. wchodzą w życie zmiany w rozp. Ministra Zdrowia (MZ) z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U....
Czy wszyscy muszą odbyć kwarantannę po powrocie do kraju? Kto jest zwolniony z odbywania kwarantanny wjazdowej i na jakich zasadach? Powoli odmrażane są niektóre działy gospodarki, w tym również turystyka i transport.  Pamiętać jednak należy, że powrót zza granicy wiąże...
W art. 229 § 4 k.p. sformułowano zasadę mającą bezwzględnie obowiązujący charakter, zgodnie z którą pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu...
Za chorobę zawodową może być uznane każde zdarzenie zdrowotne wywołane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. W takim przypadku również zarażenie koronawirusem w pracy mieścić się w definicji choroby...
Obowiązują już nowe rozwiązania prawne dotyczące przeprowadzania badań lekarskich pracowników w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zmiany w powyższym zakresie wprowadzono na podstawie art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2255), która...

Służba BHP – diagnoza

Obecnie 1/3 firm zatrudniających powyżej 100 pracowników korzysta z usług zewnętrznych specjalistów BHP, obok wewnątrzzakładowej służby BHP; w nadchodzącej dekadzie będą się oni mierzyć z wyzwaniami takimi jak pandemia, niepewność oraz zapewnienie i kontrola bezpieczeństwa – wynika z badania...
Z dniem 5 stycznia 2021 roku, z mocą od dnia 27 grudnia 2020 roku, weszły w życie przepisy wykonawcze wskazujące szczepienia jako metodę zapobiegania COVID-19. Postanowienia dotyczące powyższych kwestii zostały zawarte w rozp. MZ z dnia 31 grudnia 2020 r....
Z dniem 21 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące ochrony przed  promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych zatrudnionych na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym. Wspomniane powyżej unormowania zostały zawarte w rozp. RM z dnia 30 listopada 2020 r. w...
Z dniem 25 grudnia 2020 r. weszły w życie zmiany w przepisach wykonawczych umożliwiające stosowanie, w określonych przypadkach, dotychczasowych przepisów dotyczących wymagań w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej budynków. Korekty legislacyjne odnoszą się do zapisów rozp. Ministra Infrastruktury z...