zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Biznes

Tag: biznes

W dniu 19 lipca 2021 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w II kwartale 2021 r. Wynagrodzenie to wykorzystywane jest m.in. do ustalenia wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Wynagrodzenie,...
Prowadzenie biznesu wiąże się z różnymi obowiązkami, dlatego wielu przedsiębiorców korzysta z pełnomocników – osób upoważnionych do działania w ich imieniu. Na 2,6 mln aktywnych działalności gospodarczych zarejestrowanych w CEIDG z tego rodzaju wsparcia korzysta 374 tys. firm. Najczęściej...
Działający od 20 lat Krajowy Rejestr Sądowy wszedł w nową erę. Od 1 lipca br. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane elektronicznie. To koniec papierowej biurokracji i przełomowe ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy wszystkie sprawy związane z rejestrem załatwią...
Oczekiwana po tąpnięciu wywołanym pandemią poprawa wyników przedsiębiorstw niefinansowych, widoczna już w 4. kw. 2020 r., w kolejnym kwartale jest jeszcze wyraźniejsza. Wprawdzie przychody z całokształtu działalności były w 1. kw. 2021 r. nieco niższe niż w...
W Monitorze Polskim pod poz. 591 opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych zostaną utrzymane na dotychczas obowiązującym...
ZUS przypomina, że przedsiębiorcy z branż określonych Tarczą antykryzysową mogą jeszcze wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za grudzień 2020 r. oraz styczeń – kwiecień 2021 r. Wniosek RZD-B7 mogą złożyć tylko przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do...
MRPiT opublikowało drugą Czarną Księgę nt. barier napotykanych przez polskie firmy w państwach UE. Wykaz barier utrudniających działalność transgraniczną polskich przedsiębiorców na rynku Unii Europejskiej zawiera raport przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Raport w postaci Czarnej Księgi powstał...
Ministerstwo Finansów przedstawiło do konsultacji kolejny pakiet ulg dla biznesu. Wśród nich są m.in. ulga IPO, estoński CIT 2.0., ulga na konsolidację. Będą też ułatwienia w tworzeniu i funkcjonowaniu Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK), czyli atrakcyjnej formy rozliczenia dla grup spółek. Ulgi...
Zakończył się proces analizy uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych do projektu zmiany ustawy VAT wdrażającej KSeF. Ministerstwo Finansów chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm...
Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze...