zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi CIT

Tag: CIT

28 czerwca br. Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień i konsultacji publicznych projekt zmian w CITNa zgłaszanie uwag jest 14 dni.  28 czerwca 2022 r. Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień i konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym...
30 czerwca 2022 r. upływa termin rozliczenia rocznego podatku za 2021 r. dla większości podatników podatku dochodowego od osób prawnych.Przesunięty został jednak termin złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E).  Przypominamy, że 30 czerwca 2022...
Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. został przedłużony czas na rozliczenie rocznego podatku CIT za 2021 r. Dotyczy to wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek. Na podstawie rozporządzenia, do 30 czerwca 2022 r., zostały...
Transakcja pożyczki powinna być wykazana w dokumentacji cen transferowych sporządzanej w każdym, tj. pierwszym i kolejnym, roku podatkowym aż do czasu jej spłaty, o ile w danym roku podatkowym wystąpi obowiązek dokumentacyjny - tj. wartość pożyczki przekroczy próg 10...
12 marca br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa zawiera korzystne rozwiązania podatkowe dla obywateli Ukrainy, jak i dla osób i firm, które pomagają ofiarom skutków działań wojennych. Nowe przepisy opublikowano w Dzienniku...

Ulga na sponsoring

Ulga na sponsoring dotyczy zarówno podatników PIT (prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach według skali podatkowej i podatkiem liniowym) oraz podatników CIT, uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Ulga polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 50%...
Spółki będące podatnikami CIT, posiadające prawo do udziału w zyskach spółki komandytowej lub spółki jawnej, która uzyskała status podatnika CIT na mocy znowelizowanych od 1 stycznia 2021 r. przepisów, mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych...
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD6.8202.4.2021 MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 19 października 2021 r. w sprawie sposobu obliczania bezpośrednio kolejno następujących po sobie pięciu lat podatkowych dla celów rozliczenia przez spółki strat powstałych i nierozliczonych w latach poprzedzających pierwszy rok podatkowy...
31 grudnia 2021 r. mija termin na opublikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. i zawiadomienie naczelnika urzędu o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona informacja. Obowiązek dotyczy podatników CIT, których przychody przekraczają 50 mln EUR oraz...
Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2021 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2021 r.  wyniosło: dochody 360,1 mld zł, tj. 89,0 % wydatki 312,5 mld zł, tj. 64,2 % nadwyżka 47,6 mld zł Dochody budżetu państwa w okresie styczeń...