zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi CIT

Tag: CIT

Spółki będące podatnikami CIT, posiadające prawo do udziału w zyskach spółki komandytowej lub spółki jawnej, która uzyskała status podatnika CIT na mocy znowelizowanych od 1 stycznia 2021 r. przepisów, mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych...
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD6.8202.4.2021 MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 19 października 2021 r. w sprawie sposobu obliczania bezpośrednio kolejno następujących po sobie pięciu lat podatkowych dla celów rozliczenia przez spółki strat powstałych i nierozliczonych w latach poprzedzających pierwszy rok podatkowy...
31 grudnia 2021 r. mija termin na opublikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. i zawiadomienie naczelnika urzędu o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona informacja. Obowiązek dotyczy podatników CIT, których przychody przekraczają 50 mln EUR oraz...
Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2021 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2021 r.  wyniosło: dochody 360,1 mld zł, tj. 89,0 % wydatki 312,5 mld zł, tj. 64,2 % nadwyżka 47,6 mld zł Dochody budżetu państwa w okresie styczeń...
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1800 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 15...
Ministerstwo Finansów zaprezentowało listę dużych podatników podatku CIT za ubiegły rok. Zestawienie dotyczy zeznań podatkowych CIT za 2020 r. Dane obejmują zeznania indywidualne firm, których przychód przekroczył 50 mln euro oraz podatników będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK). "CIT, PIT i VAT...
INTERPRETACJA OGÓLNA MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ w sprawie zasad ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodu przy zbyciu wierzytelności własnych w ramach umowy faktoringu   Na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1325 ze zm.) w...
Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem w sprawie zaniechania poboru podatku od umorzonych subwencji finansowych udzielonych z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Rozporządzenie wejdzie w życie przed 20 lipca br., czyli przed terminem rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Zaniechanie poboru...
Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2501 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1178, poz. 2501 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 2501), zaznaczone w...
Ministerstwo Finansów przedstawiło do konsultacji kolejny pakiet ulg dla biznesu. Wśród nich są m.in. ulga IPO, estoński CIT 2.0., ulga na konsolidację. Będą też ułatwienia w tworzeniu i funkcjonowaniu Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK), czyli atrakcyjnej formy rozliczenia dla grup spółek. Ulgi...
Reklama