zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Dg

Tag: dg

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa od 17 października br. na terenie całego kraju – w przestrzeni publicznej – obowiązują nowe obostrzenia dla poszczególnych branż. Dotyczą one powiatów i miast zaliczanych do tzw. czerwonych i żółtych stref. Rozporządzenie...
Nowe zasady funkcjonowania Od 10 października 2020 roku obostrzenia z tzw. stref żółtych zostają rozszerzone na cały kraj. W strefach czerwonych będą obowiązywać jeszcze bardziej restrykcyjne zalecenia. Organizacja kongresów i targów Organizacja tego typu wydarzeń jest dopuszczalna na określonych zasadach i tylko...
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione...
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione...
W Dzienniku Ustaw z dnia 16 lipca 2020 r. pod pozycją 1252 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.06.2020 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa...
Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. W przypadku przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego okres ten wynosi od 30 dni do...
Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółek cywilnych, w zakresie wykonywanej przez nich działalności. Przepisy Prawa przedsiębiorców precyzują, któremu przedsiębiorcy przysługuje...
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i pracuję na etacie. W związku z tym z dg opłacam tylko składkę zdrowotną. Czy może ona zostać umorzona za marzec, kwiecień i maj? Jeżeli zostaną spełnione odpowiednie kryteria dotyczące wysokości przychodu i okresu rozpoczęcia prowadzenia...
Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. To jednak nie koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Wprowadzamy także...
Specjalne rozwiązania w zakresie postępowania upadłościowego, obowiązujące w czasie epidemii, przewiduje znowelizowana ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z...