zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Dotacja

Tag: dotacja

Obniżenie kryteriów ilościowych oceny projektów inwestycyjnych oraz modyfikacja kryteriów jakościowych oceny inwestycji - to kluczowe zmiany, jakie w przygotowanym przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, „Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”, przyjęła Rada...
Świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń,  dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności czy zwolnienie z opłacania składek ZUS - to rodzaje wsparcia, na które od 28 lutego mogą liczyć przedsiębiorcy branż najbardziej dotkniętych pandemią. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł...
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we...
Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.713 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 371, poz. 713 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 713), zaznaczone w...
Nowy Start to dotacje dla przedsiębiorców na ponowne założenie firmy. Organizatorem naboru wniosków jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Celem programu jest wsparcie...
Jeśli przedsiębiorca zadeklarował nieprawdziwe dane wypełniając wniosek w ramach Tarczy Finansowej, a otrzymał dotację, to powinien ją oddać w ciągu 14 dni na specjalny rachunek - powiedział Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.665 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem...
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione...
To już kolejna blokada dotacji budżetowej do FUS, o której zdecydował zarząd ZUS. W marcu Zakład zrezygnował z dotacji w wysokości 2,2 mld zł. W dotychczasowej, najnowszej historii ZUS nigdy jeszcze nie zdecydowano się na tak wczesne zablokowanie tak...
Założono zwiększenie liczby podmiotów, które będą mogły ubiegać się o opinię o celowości inwestycji. Podmioty korzystają z takich opinii starając się o dofinansowanie inwestycji w ochronie zdrowia ze środków publicznych i europejskich. Projekt umożliwia uzyskanie opinii o celowości inwestycji podmiotom...