zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Ekspert oświata

Tag: Ekspert oświata

„Dokształcanie nauczycieli i pedagogów. Pracuję jako pedagog w szkole podstawowej 2 lata. Na prośbę dyrektora placówki rozpoczęłam dodatkowy kierunek studiów. Jestem na roku jedyną studentką, która opłaca w całości studia z własnej kieszeni. Czy szkoła jest zobowiązana do partycypowania...
„Jaka jest procedura przy zmianie właściciela przedszkola jeśli chodzi o urząd miasta – otrzymywanie dotacji? Obecny właściciel zamyka działalność a obecny dyrektor przejmuje przedszkole; wszystko zostaje bez zmian: lokal, pracownicy, dzieci, konta.” Na podstawie art. 82 ust. 5 ustawy o...
Reforma ustroju szkolnego pociąga za sobą konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w sieciach szkolnych, szczególnie w sieciach szkół podstawowych. Zgodnie z Przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo oświatowe, ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów (tak jak i planu sieci publicznych...
„Jak się mają regulacje prawne dotyczące edukacji pozaszkolnej tzn. edukacji domowej - czy nadal obowiązuje 8 egzaminów na koniec roku i oczywiście zwolnienie z oceny z zachowania? W u.s.o. jest wskazane - opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (PPP) - czy to...

Porozumienie zmieniające

Jak zastosować zmiany do umowy o pracę na mocy porozumienia stron? „Mam zatrudnionego od dnia 22.08.2013 r nauczyciela religii na czas nieokreślony na 12/18 etatu. Dnia 01.09.2016 zmieniłam mu porozumieniem zmieniającym umowę na 14/18, ale tylko na 1 rok szkolny...
W Dzienniku Ustaw pod poz. 59 i 60 ukazały się dwie ustawy tworzące fundament nowego ustroju szkolnego, a więc odpowiednio: ustawa Prawo oświatowe oraz ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Pierwsza z wymienionych ustaw – Prawo oświatowe –...

Dostęp do informacji publicznej

Jakich informacji należy odmówić ze względu na ochronę prywatności nauczycieli? „Czy należy udzielać informacji, która przyszła do szkoły mailem? Czy należy odpowiadać na wszystkie te pytania? Zapytanie do dyrekcji gimnazjum - w związku z art. 61 Konstytucji RP mam pytania...
„Dnia 18.01.2017 roku wójt zarządził w naszej placówce inwentaryzację, którą trzeba przeprowadzić w terminie 18-31.01.2017 roku. Inwentaryzacją należy objąć wszystkie składniki majątku (środki trwałe, księgozbiór, składniki rzeczowe, ilościowe, wartościowe, materiały). Wójt zobowiązał dyrektora szkoły do powołania komisji i do...
„Od 01.09.2016 r. zatrudniliśmy osobę na podstawie art. 7 ust 1d ustawy o systemie oświaty w celu prowadzenia zajęć z kształcenia zawodowego. Czy należy wypłacić "13" za 2016 rok tej osobie?” Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkowym...
„Nauczyciel kontraktowy rozpoczyna staż na nauczyciela mianowanego. Jeżeli nauczyciel przystępujący do awansu na mianowanego musi wraz z wnioskiem złożyć plan rozwoju zawodowego, czy może złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu pod koniec sierpnia? Jak ma się zapis na wzorze druku...