zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Ekspert podatki

Tag: Ekspert podatki

Jak wygląda legalizacja pobytu i pracy ukraińskich uchodźców w Polsce? Które przepisy sprzyjają niesieniu pomocy? Dnia 12.03.2022 roku Prezydent RP podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Specustawa reguluje m.in. kwestie związane z...
Zgodnie z założeniami resortu finansów interpretacja ma na celu przedstawienie objaśnień podatnikom, ze względu na „zidentyfikowane trudności interpretacyjne” w odniesieniu do elementów składowych definicji legalnej transakcji kontrolowanej. Interpretacja ma niebagatelne znaczenie, bowiem ma ułatwić odpowiednią klasyfikację zdarzeń realizowanych między podmiotami...
„Firma jest na ryczałcie i chce wynająć pustą działkę użytkowaną wieczyście innej firmie. W jakiej wysokości zapłaci podatek od tego wynajmu?” Czytelnik wskazał, iż jego „firma”, czyli w istocie prowadzona przez osobę fizyczną działalność gospodarcza korzysta ze zryczałtowanego podatku dochodowego...
Po niejednolitych orzeczeniach wojewódzkich sądów administracyjnych w materii opodatkowania tzw. Exit Tax, sprawę „w swoje ręce” wziął sąd wyższej instancji. I tak 14.01.2022 roku Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze II FSK 12/21 wydał bardzo korzystne i daleko idące...
Organy podatkowe stoją na stanowisku, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (u-CIT) - ustawa o PIT zawiera analogiczny przepis, zezwala na obniżenie stawek amortyzacyjnych środków trwałych amortyzowanych liniowo od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Taka interpretacja przepisów...
Od początku 2022 roku weszły w życie przepisy reformy (a raczej rewolucji) podatkowej jaką jest Polski Ład. Pierwsze zderzenie nowych przepisów z rzeczywistością – i już styczniowe wypłaty wynagrodzeń, wywołało ogromne kontrowersje i burzę medialną. W styczniu wielu pracowników otrzymało niższe...
Polski Ład przewiduje, że od 2023 r. jedyną formą opodatkowania najmu prywatnego, będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zmiana ta pierwotnie miała obowiązywać od 01.01.2022 r. jednak została odroczona dodatkowo o rok. Najem prywatny obejmuje: najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy...
Kolejna przewidziana w Polskim Ładzie ulga będzie miała formę zwolnienia z podatku dla osób, które wcześniej nie posiadały w Polsce miejsca zamieszkania dla celów podatkowych i postanowią przenieść do Polski swoją rezydencję podatkową. Preferencja ta ma zatem na celu nie...
  Ustawa zmieniająca wprowadza również szereg nowych zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:   Rodziców co najmniej czwórki dzieci   Aktywnych zawodowo seniorów, którzy mimo ukończenia wieku emerytalnego (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) nie będą pobierać emerytury, renty rodzinnej...
Wraz z 2022 r. zlikwidowano obowiązujące do tej pory korzystne rozliczenie podatku dochodowego dla samotnych rodziców. Zamiast obecnej możliwości rozliczenia samotnego rodzica wspólnie z dzieckiem, w wyniku którego podatek osoby samotnie wychowującej dziecko jest obliczany jako dwukrotność podatku liczonego od...