zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Ekspert prawa pracy

Tag: Ekspert prawa pracy

„Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego zaległego za rok 2020 oraz urlopu wypoczynkowego za rok 2021 po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego, a przed powrotem do pracy?” Odnosząc się do zagadnienia urlopu wypoczynkowego, na samym początku stwierdzić należy, że do obowiązków...
„Pracownik, który będzie zatrudniony od 01.12.2021 r. ukończy 26 lat 25.05.2022 r. Czy w związku z tym, może w dniu zatrudnienia wypełnić PIT-2, aby w przypadku wypłaty zasiłku chorobowego można było zastosować kwotę wolną od podatku? A w momencie...
„Pracownicy w firmie pracują na trzy zmiany według wcześniej ustalonego harmonogramu. Pracodawca chce w grudniu (poniedziałek) zorganizować warsztaty integracyjne, które będą odbywać się od godz. 10.00-14.00 (w czasie trwania I zmiany), potem będzie spotkanie świąteczne dla pracowników (dobrowolne). W...
„Pracownik zakończył pracę 15.10.2021 r., dnia 19.10. zostało wysłane świadectwo pracy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. W związku z tym, że nie było zwrotu potwierdzenia odbioru, dnia 29.10 została zgłoszona reklamacja na pocztę polską. Na chwilę obecną w historii...
„Pracownik dnia 18.10.2021 r. nie stawił się do pracy, tylko wysłał sms'a z informacją, że chce skorzystać z urlopu na żądanie, a pracownik już wykorzystał wszystkie dni tego urlopu. Wobec powyższego pracodawca nie udzielił pracownikowi urlopu, tylko potraktował jako...
„Nasz pracownik przechodzi na emeryturę w trakcie miesiąca i rozwiązuje umowę o pracę, ale zaraz następnego dnia ponownie będzie przyjęty do pracy w niższym wymiarze czasu pracy. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, przysługuje mu gwarantowana premia kwartalna, wypłacana na koniec...
Kasy zapomogowo-pracownicze (KZP) wspierają pracowników, ich rodziny a także byłych pracowników, którzy przebywają na emeryturze lub rencie. Dzięki działalności kas mają oni możliwość korzystania z pożyczek pozwalających przetrwać bieżące problemy finansowe lub umożliwiających dokonywanie zakupu dóbr i usług o...
„Aktualnie prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie PKD 71.11.Z i 74.10.Z. W najbliższym czasie chciałabym rozszerzyć działalność o prowadzenie kursów np. rysunku architektonicznego/warsztatów artystycznych itp. dla młodzieży w wieku szkolnym i dorosłych (grup 10-15 osób), a w przyszłości będę...
„Jeśli pracownik z Ukrainy pracował w firmie 3 lata w Polsce, a do tego czasu cały czas przebywa w Polsce. Teraz Pani ta przeszła na emeryturę w Polsce. Czy firma musi tej Pani coś zapłacić? Jeśli tak, to ile...
„Pracownik zatrudniony na okres próbny od 06.08 do 30.09.2021 r. od dnia 19.08.2021 r. nie pojawia się w pracy, nie ma z nim kontaktu. Zostaje wysłane pismo rozwiązujące umowę o pracę bez wypowiedzenia z dniem otrzymania pisma. Co w...
Reklama