zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Emerytury

Tag: emerytury

Przekształcenie OFE w IKE coraz bliżej. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Obecny model funkcjonowania otwartych funduszy...
Niektóre osoby pobierające emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną i osiągające przychody z tytułu wykonywania dodatkowej pracy podlegają regułom tzw. zawieszalności. W związku z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca br. zmieniają się kwoty maksymalnych...
Wraz z waloryzacją emerytur i rent wzrastają dodatki do tych świadczeń, m.in. dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie. Obowiązujące dotychczas kwoty zostaną od 1 marca przemnożone przez wskaźnik waloryzacji, który w tym roku wynosi 104,24%. Obowiązek ponownego przeliczenia dodatków...
We wtorek rząd przyjął projekt ws. przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Resort funduszy i polityki regionalnej przypomniał, że od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 roku uczestnicy otwartych funduszy emerytalnych...
Od marca br. rośnie wysokość świadczeń pobieranych przez emerytów i rencistów. Waloryzacja obejmuje emerytury i renty przyznane przed 1 marca 2021 r., do których prawo powstało do dnia 28 lutego 2021 r. Na podwyżki czeka ponad 9 milionów Polaków. Zasady...
Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 291), ogłoszony został tekst jednolity ustawy z dnia 17 grudnia...
W piątek 19 lutego br. Senatorowie wprowadzili jedną bardzo istotną poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zmienia ona wysokość najniższych emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ustawa...
ZUS rozpatrzył 163,5 tys. spraw osób z rocznika 1953 r. o naliczenie emerytury na korzystniejszych zasadach. Średnia kwota wyrównania to prawie 11,6 tys. zł. Aż 96 proc. spraw dotyczyło kobiet. Z rozpatrzonych już spraw dotyczących przeliczenia świadczenia osób z rocznika...
Od 1 marca br. wzrośnie wysokość ryczałtu energetycznego, który jest dodatkiem do świadczeń emerytalno-rentowych, przysługującym m.in. kombatantom i osobom represjonowanym. Zgodnie z Komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 27 stycznia 2021 r. (M.P. poz. 127)...
Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił e-wizyty w sprawie emerytur i rent międzynarodowych. Prezes Zakładu Gertruda Uścińska podkreśliła, że e-wizyty to nowoczesna usługa i przyszłość działania ZUS-u. Uścińska poinformowała, że od kilku miesięcy z e-wizyty skorzystało...