zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Kadry w firmie

Tag: Kadry w firmie

Ministerstwo Finansów zaprasza do zapoznania się z podręcznikiem po największej od trzydziestu lat reformie systemu podatkowego w Polsce. Skorzysta na niej 18 mln Polaków, w portfelach których zostanie rocznie 17 mld zł więcej. Reforma jest korzystna lub neutralna...
Od 08.01.2022 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zmian zasad rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r. Wysokość zaliczki za styczeń, u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny przychód do 12.800 zł brutto,...
Nowości 2022 roku dotyczą preferencji podatkowej dla klasy średniej. Ulga dla klasy średniej polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskanych przychodów. Z ulgi może skorzystać każdy, kto uzyskał przychody z pracy na etacie...
Aplikować można w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. Termin składania aplikacji trwa do 31.01.2022 r. Konkurs finansowany jest z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Programy rozwojowe, szkolenia to dla pracodawców nie tylko sposób na rozwój kompetencji wśród kadr,...
„Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego zaległego za rok 2020 oraz urlopu wypoczynkowego za rok 2021 po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego, a przed powrotem do pracy?” Odnosząc się do zagadnienia urlopu wypoczynkowego, na samym początku stwierdzić należy, że do obowiązków...
„Pracownik - członek związku, bez ochrony prawnej, od kwietnia 2021 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pracownik 13.12.2021 r. nie został dopuszczany do pracy przez lekarza medycyny pracy. Obecnie wystąpił do ZUS-u o świadczenie rehabilitacyjne. Pracodawca zwrócił się do KZ...
Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wdrożenia w terminie do 17.12.2021 r. regulacji wymaganych przez ... (...) Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dn. 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dokument 32019L1937). Dyrektyw a...
Co jeśli regulamin ZFŚS nie przewiduje powołania komisji socjalnej, a tylko udział przedstawicieli związku zawodowego w procesie oceny wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu socjalnego? Związki zawodowe pisemnie wyznaczają swojego przedstawiciela do udziału w opiniowaniu wniosków. Czy regulamin ZFŚS...
„Pracownik, który będzie zatrudniony od 01.12.2021 r. ukończy 26 lat 25.05.2022 r. Czy w związku z tym, może w dniu zatrudnienia wypełnić PIT-2, aby w przypadku wypłaty zasiłku chorobowego można było zastosować kwotę wolną od podatku? A w momencie...
W poniższej publikacji prezentujmy gotowy wzór zgłoszenia wewnętrznego (w związku z sygnalistami). Zgodnie z ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa i aktem wykonawczym w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych ... (...) § 1 Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określająca wewnętrzną...
Reklama