zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Kodeks wykroczeń

Tag: Kodeks wykroczeń

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 lutego 2021 r. pod pozycją 281 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.01.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks...
Od dnia 29 listopada br. obowiązują zmiany w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.), zwanej dalej „k.w.”, wprowadzone przepisami o przeciwdziałaniu COVID-19. Akt prawny, na podstawie którego...
Właścicielowi samochodu, który nie ujawni, kto kierował pojazdem gdy fotoradar zarejestrował przekroczenie prędkości, grozi kara grzywny. W obecnym stanie prawnym sprawca nie ma zatem możliwości skorzystania z prawa do milczenia, która jest częścią konstytucyjnego prawa do obrony. Rzecznik Praw...
Stan prawny aktualny na dzień 26 marca 2020 Nowe przepisy dotyczące nas wszystkich weszły w życie w zeszłym tygodniu na mocy rozporządzenia ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Wprowadzono restrykcyjne zasady poruszania się w miejscach publicznych, czyli zakaz przemieszczania się z kilkoma...
Aktualnie o tym, czy mamy do czynienia z przestępstwem, czy z wykroczeniem w przypadku kradzieży decyduje wartość przedmiotu sprawczego w wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wraz z corocznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrasta również graniczny próg pomiędzy...
Walka z „drobnymi” kradzieżami Zmiany w prawie pozwolą skutecznie walczyć z plagą „drobnych” kradzieży, przywłaszczeń, paserstwa bądź zniszczenia cudzej rzeczy. Choć tego rodzaju czyny odznaczają się dużą szkodliwością społeczną, w obecnym stanie prawnym ich sprawców, nawet jeśli zostaną schwytani, nie...

Nowy jednolity Kodeks wykroczeń

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 marca 2018 r. pod pozycją 618 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 01.03.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks...
Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.281 Rozdział I Zasady odpowiedzialności Art. 1. § 1. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. §...
Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1023 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 1023), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 22.06.2021 r. — dotyczą art. 57. Rozdział VIII Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu Art. 49. § 1. Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie...