zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi KRUS

Tag: KRUS

W Monitorze Polskim z dnia 2 czerwca 2021 r. pod poz. 522 została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2021 r. Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika...
Wiemy już, jaka będzie wysokość rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2021 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W Monitorze Polskim pod pozycją 472 opublikowano obwieszczenie MRiRW z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej. Przypominamy,...
Kwota podatku od prowadzonej działalności pozarolniczej ma wpływ na możliwość pozostania przez rolnika lub domownika w ubezpieczeniu społecznym rolników w kolejnych latach. W myśl art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t. jedn. Dz.U. z...
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2021 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 104,24%, nie mniej niż o kwotę...
Od II kwartału br. rolnicy zapłacą wyższe składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. W wyniku marcowej waloryzacji świadczeń, podwyższającej wysokość emerytury podstawowej do kwoty 1013,63 zł, miesięczna podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników, która stanowi równowartość 10% emerytury podstawowej, wzrośnie od...
Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia a 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2021 r. poz. 266), ogłoszony został tekst jednolity ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r....
Od 1 kwietnia 2021 r. wzrasta wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników rolników prowadzących wyłącznie samoistny dział specjalny produkcji rolnej oraz za pomocnika rolnika stanowi kwota 33,4...
W Monitorze Polskim z 7 grudnia 2020 r. pod poz. 1124 opublikowano obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2021...
Z dniem 31 grudnia 2020 r. upływa termin składania wniosków o nieobliczalnie podatku dochodowego od wypłaconych przez KRUS emerytur i rent. Kasa informuje, że emeryt/rencista, który nie chce aby Kasa obliczyła za niego podatek dochodowy od wypłaconych w 2019 r. emerytur i rent (czego potwierdzeniem jest...
W Monitorze Polskim z 7 września 2020 r. pod poz. 791 opublikowano obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2020...