zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Odpowiedzi ekspertów oświatowych

Tag: Odpowiedzi ekspertów oświatowych

Czy prowadzenie eksperymentu w szkole wymaga zgody MEN? Jak zachować dotację dla szkoły stosując innowacyjne metody nauczania? „Przekształcenie szkoły i przepisy dotyczące dotacji. Prowadzona przeze mnie niepubliczna szkoła podstawowa XYX jest szkołą prywatną spełniająca wymagania MEN, realizująca edukację według wytycznych...

Fundusz socjalny w firmie

W jakich przedsiębiorstwach istnieje obowiązek tworzenia takiego funduszu socjalnego? „Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W ramach jednej działalności: usługi oświatowe są prowadzone dwa przedszkola i jedna szkoła podstawowa. Aktualnie zatrudniam 27 osób na umowę o pracę, z których: 1...
„Prowadzona przeze mnie niepubliczna szkoła podstawowa X jest szkołą prywatną spełniająca wymagania MEN, realizująca edukację według wytycznych MEN, tj. ocenianie, ilość godzin danego przedmiotu zgodnie z siatką godzin, sprawdziany, kartkówki, itp. Jakie mamy opcje jeżeli chodzi o przekształcenie szkoły,...
Jakie wydatki mogą być poniesione z dotacji oświatowej przez niepubliczne liceum? „Jakie koszty można pokrywać z dotacji gminnej dla niepublicznego liceum w Warszawie?” W każdym mieście sposób rozumienia obowiązujących regulacji powinien być oczywiście identyczny, natomiast istnieją oczywiście w tym zakresie różnice,...
„Pracownik jest zatrudniony w wymiarze pełnego etatu na stanowisku nauczyciela j. polskiego. Od 01.02.2018 r. osoba ta będzie miała 9 godzin zastępstw w bibliotece szkolnej. Czy z w/w nauczycielem możemy nawiązać kolejną umowę na 9/18, skoro już ma jedną...
„Czy wysokość wynagrodzenia dyrektora prowadzącego przedszkole lub szkołę niepubliczną jest ograniczona ustawowo? Czy nadal może wypłacać sobie np. po 20 tys. zł miesięcznie i więcej z dotacji na wynagrodzenie?” Do końca 2017 r. regulacje dotyczące wypłaty z dotacji wynagrodzenia dla...
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. "Czy należy zmienić orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku zapisu >>na czas nauki w gimnazjum<< przy czym uczeń jest obecnie w I klasie gimnazjum i nie będzie klasyfikowany do klasy drugiej czyli od 01.09.2017...
Samozatrudnienie u byłego pracodawcy a ZUS preferencyjny i opodatkowanie w formie ryczałtu. „Rozpoczęcie działalności gospodarczej po ustaniu stosunku pracy z byłym pracodawcą. Otóż do 28 lutego br. pracowałem jako ogrodnik i dostałem wypowiedzenie pracy na cały etat. Szef zaproponował, abym...
Jak należy obliczyć średnią urlopową za miesiące letnie? „Rok szkolny kończył się 23.06.2017 r. , planowane godziny nadliczbowe zostaną wykonane za czerwiec. Czy do średniej feryjnej należy przyjmować miesiące od września 2016 r. do czerwca 2017 r. czy do 31...
Uwaga nauczyciele i samorządowcy: wyższy staż pracy i dodatek za wysługę lat. „Pracownik w kwietniu złożył dokument potwierdzający roczny staż pracy, w związku z czym zwiększy się stażowe tego pracownika z 18% na 19%. Czy wyższe stażowe wypłacić za kwiecień...