zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Praca i ubezpieczenia

Tag: praca i ubezpieczenia

Czy nauczyciele pracujący w polskich szkołach przy placówkach dyplomatycznych – a więc mieszkający i świadczący pracę na terenie innego kraju – mogą zostać objęci systemem ubezpieczeń społecznych w kraju pobytu, według lokalnych stawek, i tam korzystać ze świadczeń? Czy...
„Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc przy określeniu podstaw prawnych, na jakie należy powołać się w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej 30.03.2009 r. Powodem wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska konserwatora (od 01.09.2021 r.) ze względów...
„Podatek VAT, umowa zlecenie, osoba fizyczna, firma. Prowadzę firmę dotyczącą opracowań technicznych z zakresu inżynierii środowiska, jestem też pracownikiem naukowym uniwersytetu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ponadto mam podpisaną umowę zlecenie z uniwersytetem na wykonanie zadań...
„Pracuję w Belgii na własnej działalności A1. Chcę przejść od nowego miesiąca na VAT, i zatrudniać podwykonawców z polskimi drukami A1. Na co powinien zwrócić uwagę, czy mam to gdzieś zgłosić?” Przed wyjazdem z państwa, w którym dana osoba jest...
„Przedsiębiorca zawarł umowy zlecenie ze Zleceniobiorcą, który ma zarejestrowaną działalność gospodarczą i korzysta z "ulgi na start". Pierwsza umowa wchodzi w zakres działalności gospodarczej Zleceniobiorcy, druga nie. Czy Zleceniodawca ma obowiązek zgłoszenia zleceniobiorcy do ZUS i odprowadzenia składek na...
„Nauczyciel kontraktowy, zatrudniony od 01.09.2018 r., umowa na czas nieokreślony. Od 01.09.2021 roku z przyczyn organizacyjnych jesteśmy zmuszeni do zmiany warunków umowy (w tym zmiana stanowiska). Jak prawidłowo dokonać takich czynności, co będzie podstawą prawną i w jakim czasie...
„Czy pracodawca, w swoich zarządzeniach wewnętrznych może wprowadzić zapis, że pracownik który planuje oddać krew, za co mu przysługuje 2 dni wolne, informuje o tym pracodawcę co najmniej z np. z 2-tygodniowym wyprzedzeniem?” W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo...
„Zleceniodawca X w 2016 r. zatrudnił zleceniobiorcę na umowę zlecenie. Zleceniobiorca złożył oświadczenie, że otrzymuje minimalne wynagrodzenie, które jest oskładkowane, dlatego też od umowy zlecenie nie były naliczane składki na ubezpieczenie społeczne. Obecnie okazało się, że ten zleceniodawca Y...
„Składałem wniosek o umorzenie zaległości do ZUS, ale mi ciągle odpowiadają, że nie umorzą. W 2002 r. burmistrz zamówił remont i sporo prac dodatkowych. Ja remontowałem  szkołę podstawową. Popadłem w zadłużenie w stosunku do US i ZUS. Urząd skarbowy rozłożył mi na raty i wpisał hipotekę przymusową. Nie miałem wówczas pieniędzy na wypłaty, więc pożyczyłem, ale na ZUS i US nie starczyło. Ludziom popłaciłem. Miałem wszystkie  dokumenty tych prac dodatkowych. Myślałem, że burmistrz miasta - osoba zaufania publicznego mnie nie oszuka....
„Chciałem odwołać się od decyzji z ZUS o umorzenie zadłużenia. Proszę o poradę, czy mam się odwoływać od decyzji ZUS i w jaki sposób to należy zrobić?” Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Czytelnika decyzją ZUS dotyczącą odmowy umorzenia należności...