zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Praca

Tag: Praca

012Finansowanie zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, określonych w art. 108 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.), zwanej...
Z dniem 24 lutego br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze dotyczące Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego. Wspomniane wyżej regulacje prawne zostały zawarte w rozp. MZ z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego i...
Respondenci ankiety dotyczącej cyfrowego bezpieczeństwa w miejscu pracy przeprowadzonej przez Screen Education przyznali, że nie pracują 8 godzin efektywnie. Nawet 2,5 godziny dnia roboczego spędzają używając smartfonów do celów niezwiązanych z ich obowiązkami zawodowymi. Smartfon w zasięgu wzroku przeszkadza...
W związku z trwającą pandemią COVID-19 i przedłużającym się, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, okresem pracy zdalnej w urzędach administracji inspektorzy pracy przystąpili od 25 stycznia do prowadzenia kontroli w sposób zdalny i hybrydowy. Jak poinformował PIP dalsze powstrzymywanie czynności...
Z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 17 lutego br., weszły w życie przepisy wykonawcze określające kwalifikacje wymagane od osób zajmujących się przeprowadzaniem szczepień ochronnych przeciwko COVID-19. Wspomniane powyżej przepisy zawarto w rozp. MZ z dnia 15 lutego 2021 r....
W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2020 r. od 1 marca 2021 r. zmianie ulegną stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych. Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych...
Z dniem 20 lutego br. wchodzą w życie zmiany w rozp. Ministra Zdrowia (MZ) z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U....
W Dzienniku Ustaw z dnia 12 lutego 2021 r. pod pozycją 281 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.01.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks...
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności jest najważniejszym w skali Polski i Europy źródłem informacji na temat sytuacji w obszarze rynku pracy. Jest częścią Europejskiego Badania Siły Roboczej (LFS) dzięki czemu uzyskane dane można porównać z sytuacją w innych krajach europejskich. BAEL...
W art. 229 § 4 k.p. sformułowano zasadę mającą bezwzględnie obowiązujący charakter, zgodnie z którą pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu...