zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Praca

Tag: Praca

Nowa Polityka Przemysłowa Polski i polityka eksportowa, Tarcza Prawna i ustawa o fundacji rodzinnej, reforma planowania przestrzennego i instytucji rynku pracy, praca zdalna i cyfryzacja procedur inwestycyjno-budowlanych - to najważniejsze inicjatywy, związane z rozwojem polskiej gospodarki, za które w...
Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie, czyli do 23 maja br. Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na dotychczasowych zasadach tym wszystkim osobom, które będą musiały zostać w domu z dziećmi - również rodzicom...
W Dzienniku Ustaw z dnia 6 maja 2021 r. pod pozycją 857 opublikowano obwieszczenie MRIPS z dnia 25.03.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MGPIPS z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania...
Polska ma czas do sierpnia 2022 roku, aby wdrożyć zapisy unijnej dyrektywy work–​life balance, której celem jest wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy poprzez promowanie partnerskiego modelu rodziny. Wdrożenie unijnych przepisów wymusi zmiany w Kodeksie pracy. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i...
Liczba pracujących w Polsce według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. wyniosła 9622,8 tys. osób i było to mniej o 0,7% niż przed rokiem, podczas gdy w końcu grudnia 2019 r. względem stanu z końca grudnia 2018 r. liczba pracujących...

Ustalenia pokontrolne

Ustalenia z kontroli przeprowadzonej przez PIP Ustalenia z kontroli przeprowadzonej przez inspektora pracy należy odpowiednio udokumentować poprzez sporządzenie protokołu pokontrolnego lub notatki urzędowej. Zasady postępowania w tym zakresie zostały szczegółowo uregulowane w przepisach art. 31 ustawy z dnia 13.04.2007 r....
Z dniem 29 kwietnia br. weszły w życie zmiany w przepisach wykonawczych w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych, mające na celu uwzględnienie nowych stanowisk w grupie stanowisk pomocniczych i obsługi. Powyższa nowela dotyczy przepisów rozp. RM z dnia 15 maja 2018...
W Dzienniku Ustaw z dnia 28 kwietnia 2021 r. pod pozycją 790 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 19.03.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach...
SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Sławomir Kozik, Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Przasnyski, Sędzia NSA Alicja Stępień (spr.), , po rozpoznaniu w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 listopada 2020 r. sprawy...
Nowe progi podatkowe, m.in. "obajtkowy" - dla najlepiej zarabiających, 80 proc. wynagrodzenia dla zwolnionych z pracy w wyniku pandemii, likwidacja funduszu kościelnego, nowe zasady kontroli wydatków KPO - to niektóre pomysły, jakie podczas czwartkowej konferencji programowej ma...