zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Praca

Tag: Praca

Bezpieczna praca sezonowa

MRPiT w ramach sieci EURES rozpoczęło kampanię informacyjną dla pracowników sezonowych w UE. Każdego roku ok 850 tys. obywateli Unii Europejskiej podejmuje pracę sezonową w innym państwie członkowskim. Pracownicy sezonowi zatrudnieni za granicą mają dostęp do szerokiego zestawu praw, ale...
Uprawnienia PIP w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy Jak wynika z treści art. 33 ust. 1 ustawy z dn. 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1251), zwanej dalej „ustawą o PIP”, w rezultacie ustaleń...

Wskaźnik zatrudnienia w UE

W pierwszym kwartale 2021 r. wskaźnik zatrudnienia wyrównany sezonowo dla osób w wieku 20-64 lat w UE wyniósł 71,9%. Zastój na rynku pracy wyniósł w I kwartale 2021 r. 14,8% rozszerzonej siły roboczej w wieku 20-64 lata. Jego głównym powodem jest bezrobocie, które wyniosło...
Uprawnienia urlopowe określonych grup zawodowych (np. nauczyciele, nauczyciele akademiccy) zostały uregulowane – korzystniej niż w Kodeksie pracy – w odrębnych ustawach (tzw. pragmatykach służbowych). Uprawnienia urlopowe nauczycieli Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2019 r. poz....
Dostosowanie usług publicznych służb zatrudnienia do potrzeb osób szukających pracy i pracodawców oraz bardziej efektywne i dostosowane do najaktualniejszych potrzeb zarządzanie migracjami zarobkowymi - to główne cele projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców. Rozwój i unowocześnienie...
W 2020 r. w UE prawie sześć na dziesięć (59,6%) osób w wieku 55-64 lat było zatrudnionych. Dla porównania, poziom zatrudnienia osób młodszych, w wieku 20-54 lata, wyniósł prawie osiem na dziesięć (76,2%). Wskaźnik zatrudnienia zarówno osób młodszych, jak i...

PIP: Konferencja o pracy zdalnej

Pełne bezpieczeństwo osób wykonujących pracę zarobkową, także w formie zdalnej, oraz jasne przepisy w tym zakresie to najważniejsze kwestie w działalności Państwowej Inspekcji Pracy – zapewniła Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, podczas ogólnopolskiej konferencji „Praca zdalna – dylematy społeczno-prawne”. Organizatorem,...
Prezes polskiego banku centralnego nie podziela krótkoterminowych obaw o inflację, mimo że inne banki centralne regionu zaczynają podnosić stopy procentowe, aby przeciwdziałać gwałtownym wzrostom cen. Adam Glapiński powiedział, że dane dotyczące inflacji obecnie nie są „niepokojące” i podkreślił, że inflacja...
Z powodu pandemii pracodawcy będą musieli zaoferować pracownikom rozwiązania zachęcające ich do przychodzenia do biur - uważają eksperci CBRE. Ich zdaniem biuro powinno m.in. oferować komfortową przestrzeń do pracy, zapewniać miejsce do relaksu i obniżać poziom stresu.
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzi prekonsultacje projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia. Jak podkreśla resort, jej głównym celem ma być dostosowanie usług publicznych służb zatrudnienia do potrzeb osób szukających pracy oraz pracodawców. Ministerstwo podało...