zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Renty

Tag: renty

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 11 maja 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kw. 2018 roku wyniosło 4622,84 zł. Podana kwota służy do celów określonych w ustawie z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...
W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 13 lutego 2018 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 912 zł 86 gr (wzrost o 2,98%). Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2018 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 912 zł 86...
Zasady waloryzacji świadczeń Emerytury i renty są waloryzowane corocznie od dnia 1 marca. Waloryzacja to mechanizm zwiększania nominalnej wysokości świadczeń emerytalno-rentowych z powodu utraty ich realnej wartości wynikającej głównie z inflacji. Zasady przeprowadzania waloryzacji uregulowane zostały w przepisach art. 88–90...

Kiedy przysługuje odprawa rentowa?

„Pracownik obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim (182 dni zwolnienia kończą się z datą 02.01.2018 r.) Złożył dokumenty do ZUS o przyznanie renty. Czy jeżeli nie otrzyma decyzji do tej daty, to można mu będzie ten okres oczekiwania zaliczyć jako...
  Podstawowym celem ustawy jest objęcie emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy, przysługujących osobom, które nie posiadają odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego 20 lat (przed dniem 1 października 2017 r. – 22 lata) dla kobiet i 25...

Zmiany w przyznawaniu najniższej emerytury

W dniu 29 września 2017 roku Sejm RP uchwalił nowelizację przepisów, która zakłada, że rencistom z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy będzie przysługiwało prawo do najniższego świadczenia emerytalnego w wysokości 1 tys. zł. Celem ustawy jest rozszerzenie gwarancji nabycia...
Przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2017 r. wyniosło 4220,69 zł i było niższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale o 132,86 zł. Oznacza to, że kwoty powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury w okresie od 01.09.2017 r. do 30.11.2017 r. wynoszą odpowiednio: 2954,50 zł –...

Renty (rodzinna, socjalna)

Osobie, która osiągnęła 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów podyplomowych, przedłuża się prawo do renty rodzinnej do zakończenia tego roku studiów (art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z...
Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1578 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 53, poz. 252, poz. 568, poz. 1222, poz. 1578 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 1578), zaznaczona w tekście...