zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Składki ubezpieczeniowe

Tag: składki ubezpieczeniowe

Sejm uchwalił tzw. tarczę branżową, czyli przepisy przewidujące wsparcie dla firm z sektorów najbardziej dotkniętych drugą falą pandemii koronawirusa. Ustawa wprowadza m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń...
W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2020 r. od 1 grudnia 2020 r. zmianie ulegną stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych. Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych...
„Otrzymaliśmy dokument z Belgii z informacją o zgłoszeniu nas przez firmę, że zamierza nas zatrudnić jako podwykonawców. Jednakowoż na kolejnej stronie jest informacja o możliwości potrącenia wypłaty z tytułu nie opłacania składek jednak zamawiający ma firmę belgijską, a nasza...
Na koniec września 2020 roku w ZUS było zarejestrowanych 689 tys. cudzoziemców. W porównaniu do sierpnia tego roku przybyło 31 tys. takich osób. – Jest to skala nienotowana w naszej historii – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Cudzoziemców zarejestrowanych...
Tarcza antykryzysowa 5.0, zwana także tarczą branżową, czyli ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych...
„W nawiązaniu do poprzedniej opinii o wymogu zarejestrowania działalności w OPOC (Office Patronal d’Organisation et de Contrôle des Régimes de Sécurité d’Existence). Otrzymałem odpowiedź w związku z opłacaniem kwartalnych składek OPOC. Interesuje mnie jak mogę uzyskać zwolnienie z tych...
W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2020 r. od 1 września 2020 r. zmianie ulegną stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych. Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych...
Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010, ze zm.), minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych wynosi: 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – w 1. roku nauki, 6% przeciętnego...
Schreiber podkreślił, że rządowy projekt jest uzupełnieniem "tarczy antykryzysowej" i ma służyć m.in. ochronie miejsc pracy. Szef KSRM poinformował, że w uzupełnieniu "tarczy" znalazło się m.in. rozszerzenie zwolnień z ZUS-u także na przedsiębiorców, którzy...
Odwołanie okna transferowego w bieżącym roku przewiduje art. 31ze ustawy z dn. 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych...