zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Składki ZUS

Tag: składki ZUS

ZUS rozpoczyna informowanie płatników składek o stanie ich rozliczeń za 2020 rok. Płatnicy otrzymają informacje o saldzie ich kont oraz o rozliczeniu wpłat  dokonanych w 2020 r. na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). W tym roku informacje zostaną udostępnione na...
Tylko do 15 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy prowadzący hotele i podobne obiekty zakwaterowania oraz organizatorzy turystyki mogą złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Od 30 grudnia 2020 r. do 15 stycznia...
Najniższa ustawowo gwarantowana pensja z początkiem nowego roku wzrosła o 200 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie, którego kwota ogłoszona została w rozp. RM z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki...
Osoby, które wykonują umowy zlecenia (umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług), mogą złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania i opłacania składek. Wniosek mogą przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od...
Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która od 2021 r. chce skorzystać z małego ZUS plus, musi zgłosić się do ubezpieczeń. Obowiązek ten nie ciąży natomiast na płatniku, który korzystał w 2020 r. z ulgi mały ZUS plus i nadal w 2021...
Przedsiębiorcy, którzy w ramach tarczy antykryzysowej 6.0 będą chcieli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za listopad, powinni do końca roku złożyć deklaracje rozliczeniowe - przypomina ZUS. Tarcza antykryzysowa 6.0 zakłada m.in. zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r....
Od 16 grudnia przedsiębiorcy z nowych branż mogą składać wnioski o dodatkowe świadczenie postojowe. Wnioski można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. O dodatkowe świadczenie postojowe mogą również wystąpić prowadzący działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,...
Znamy już wysokość minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących. Składki ZUS przedsiębiorców wzrosną zaledwie o 0,6%. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących działalność gospodarczą stanowi...
Znamy już wysokość kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021 roku, po przekroczeniu której płatnik składek jest zobowiązany zaprzestać obliczania i przekazywania do ZUS wymienionych składek. Limit składek ZUS podano w obwieszczeniu MRiPS z...
Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w ramach Tarczy 5.0, mają czas na złożenie wniosku tylko do 30 listopada. Tarcza 5.0 przewiduje, że przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień...