zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Spółka

Tag: spółka

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione...
Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG mogą zawiesić działalność gospodarczą na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy niż 30 dni. Jak ponownie rozpocząć prowadzenie zawieszonej firmy? Jeśli działalność została zawieszona na czas określony – czyli we wniosku o zawieszenie wskazano datę jej wznowienia – działalność zostanie...
W związku z tym, że część użytkowników ma trudności z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego do CRBR, resort finansów poinformował o wydłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych - do czasu usunięcia tych trudności. O nowym terminie MF poinformuje z...
Jeszcze dziś można zgłosić dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Resort finansów wydłużył czas przyjmowania zgłoszeń do rejestru do 14 lipca br. Ma to związek z wydłużonym czasem akceptacji zgłoszeń oraz czasowym brakiem dostępu do strony www rejestru. Na podstawie art....
SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia NSA Teresa Porczyńska Sędziowie: Sędzia WSA Tomasz Adamczyk Sędzia NSA Wiktor Jarzębowski (spr.) Protokolant: Sekretarz sądowy Anna Jaworska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia...
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione...
W Polsce wyróżniamy dwa rodzaje spółek – osobowe lub kapitałowe. W przypadku spółek kapitałowych są to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych sąd rejestrowy w szczególnych sytuacjach może rozwiązać spółkę kapitałową z...
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna to formy spółek kapitałowych. Przepisy Kodeksu spółek handlowych precyzyjnie określają minimalną wysokość kapitału zakładowego oraz zasady wnoszenia wkładów – zarówno w formie pieniężnej, jak i aportów. Minimalna wysokość kapitału zakładowego W spółce z...

Co może być przedmiotem aportu?

Wkłady do spółek kapitałowych mogą być wnoszone w formie pieniężnej i niepieniężnej. Ten drugi rodzaj wkładów to aporty. Kodeks spółek handlowych określa zasady wnoszenia aportów oraz wskazuje, co nie może być za nie uznane. W doktrynie wyróżnia się tzw. kryteria...
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. m.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione...