zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi świadczenia zdrowotne

Tag: świadczenia zdrowotne

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia ... (...) 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078)   organ prowadzący szkołę zapewnia uczniom możliwość korzystania z: gabinetu profilaktyki zdrowotnej, o którym mowa...
Wygaśnięcie uprawnień będzie dotyczyło turystów, osób odwiedzających państwo pochodzenia, osób odwiedzających rodziny zamieszkałe w Polsce lub w Wielkiej Brytanii, pracowników najemnych i osób samozatrudnionych, bezrobotnych, emerytów i rencistów, osób ubiegających się o przyznanie emerytury/renty, uczniów i studentów oraz członków...
Wymaganą dostępność personelu medycznego w szkole, w tym pielęgniarki szkolnej określa ... (...) załącznik Nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z tym załącznikiem pielęgniarki są dostępne od poniedziałku do piątku, w...
Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami, która obowiązuje już od 12.09.2019 r., należy zawrzeć umowę o świadczenie usług medycznych i zabezpieczyć w ten sposób pielęgniarkę oraz stomatologa. Jeżeli w szkole nie ma gabinetu stomatologicznego, to należy zawrzeć...
Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami - standaryzuje zakres opieki zdrowotnej nad uczniami kładąc nacisk na profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną. Ww. ustawa weszła w życie 12 września i jest pierwszym tego typu aktem prawnym, który...
Podstawowym celem pierwszego tego typu aktu prawnego dotyczącego zdrowia uczniów, jest zapewnienie im równego dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz do opieki stomatologicznej. Opieka ma być świadczona na jednakowym poziomie dla wszystkich – bez względu na miejsce zamieszkania ucznia...
"Co grozi lekarzowi za wykonanie operacji bez pisemnej zgody pacjenta albo za zmianę zakresu zabiegu lub metody leczenia w trakcie operacji?" „Jestem lekarzem chirurgiem. Zostało przeciwko mnie wszczęte postępowanie karne w sprawie z art. 192 Kodeksu karnego, czyli dotyczące wykonania zabiegu leczniczego bez...
Rodzice i opiekunowie nie będą ponosić żadnych opłat z wyłączeniem kosztów bezpośrednich, takich jak: posiłki wydawane rodzicom, użytkowanie pościeli oraz korzystanie z dodatkowego łóżka udostępnionego przez szpital lub inny zakład leczniczy. Likwidacja opłat to wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy z...
Obowiązek ten obejmuje następujące rodzaje dokumentacji medycznej: 1) informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala, 2) informacja dla lekarza...
Liczba zatruć dopalaczami utrzymuje się na poziomie ok. 300 miesięcznie. Wbrew powszechnej opinii dopalacze nie są łagodniejszą formą narkotyków. Zatrucia nimi są często bardziej niebezpieczne niż „tradycyjnymi” narkotykami, a skutki zażywania nowych substancji są nieprzewidywalne. Odpowiedzialność karna Do tej pory za...