zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Ustawa wypadkowa

Tag: ustawa wypadkowa

Kwoty jednorazowych odszkodowań ustala się odrębnie dla każdego roku składkowego w rozumieniu ustawy wypadkowej, czyli na okres od dnia 01.04. danego roku do dnia 31.03. roku następnego. Kwoty jednorazowych odszkodowań obowiązujące w roku składkowym 2021/2022 określono w obwieszczeniu MRIPS...
W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 6 czerwca 2019 r. Opublikowany...
Z dniem 1 października weszła w życie, z wyjątkami, nowa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668), przewidująca m.in. szereg modyfikacji prawnych dotyczących kształcenia doktorantów. Wpłynęło to także na...
W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lipca 2018 r. pod pozycją 1376 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 29.06.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu...
Podstawowym celem ustawy, jak informuje kancelaria prezydenta, jest objęcie emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy, przysługujących osobom, które nie posiadają odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego 20 lat (przed dniem 1 października 2017 r. – 22 lata)...
Celem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest rozszerzenie gwarancji nabycia prawa do najniższej emerytury dla osób pobierających emerytury przyznane...
Celem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest rozszerzenie gwarancji nabycia prawa do najniższej emerytury dla osób pobierających emerytury przyznane...
W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wynikające z: 4 nowelizacji uchwalonych w okresie od września 2016 r. (Dz.U. poz. 1807) do maja 2017 r. (Dz.U. poz. 1321) przepisów ogłoszonych przed dniem 14 września 2017 r. W ust. 2 obwieszczenia wymienione...