zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Wynagrodzenie

Tag: wynagrodzenie

Najniższa ustawowo gwarantowana pensja z początkiem nowego roku wzrosła o 200 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie, którego kwota ogłoszona została w rozp. RM z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki...
Z dniem 8 stycznia br., z wyjątkami, weszły w życie nowe przepisy wykonawcze określające nowe wzory dokumentów mających zastosowanie w egzekucji należności pieniężnych. Przepisy, o których wyżej mowa, zostały zawarte w rozp. MFFiPR z dnia 1 grudnia 2020 r. w...
„Czy będąc związanym z firmą, dla której świadczę m.in. usługi doradztwa handlowego, kontraktem managerskim mogę mieć w nim zawarte prawo do urlopu?” Na początek należy zaakcentować czym jest kontrakt menedżerski oraz czy ma związek z prawem pracy. Zgodnie z definicją zawartą...
„Pracownik otrzymał izolację domową od dnia 27.12.2020 r. (od niedzieli), czy pracodawca może zacząć wypłatę wynagrodzenia chorobowego od 28.12 (poniedziałek) ponieważ jest to dzień pracy, a niedziela była dniem wolnym dla pracownika?” Izolacja domowa to odosobnienie osoby, u której...
Dz.U. 2021.1 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1 Na podstawie art. 26c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r....

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu w grudniu

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w grudniu 2020 r. niewiele zmienił się w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca (spadek o 0,2 punktu). Negatywny wpływ na wartości wskaźnika miał przede wszystkim spadek liczby zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. W...
GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020 r. było takie samo jak w poprzednim miesiącu i wyniosło 6318,9 osób. W porównaniu do...
W obwieszczeniu MRiPS z dnia 17 listopada 2020 r., opublikowanym w Monitorze Polskim pod poz. 1059, ogłoszona została kwota wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2021. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę. Jest...
Polska i Niemcy zawarły porozumienie dotyczące zasad opodatkowania pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników transgranicznych w czasie pandemii COVID-19. Oba państwa zawarły wzajemne porozumienie w zakresie stosowania art. 15 ust. 1 i art. 19 ust. 1 umowy w sprawie unikania podwójnego...
Kiedy należy zastosować podwyższone KUP, a kiedy dodatek za rozłąkę? Dodatkowe miejsce pracy i angaż pracownika, a koszty uzyskania przychodu. „Pracodawca ma siedzibę w jednym mieście, a oddział w oddalonym ok. 20 km drugim mieście. Czy prawidłowy będzie zapis miejsca...