zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Wypadek przy pracy

Tag: wypadek przy pracy

Kwoty jednorazowych odszkodowań ustala się odrębnie dla każdego roku składkowego w rozumieniu ustawy wypadkowej, czyli na okres od dnia 01.04. danego roku do dnia 31.03. roku następnego. Kwoty jednorazowych odszkodowań obowiązujące w roku składkowym 2021/2022 określono w obwieszczeniu MRIPS...

Wypadki przy pracy w 2019 roku

GUS opublikował dane dotyczące wypadków przy pracy w ubiegłym roku. W 2019 r. zgłoszono 83205 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (o 1,3% mniej niż w 2018 r.), w tym 184 osoby w wypadkach śmiertelnych (odpowiednio o 12,8% mniej)...
Prawo do świadczeń określa płatnik składek lub placówka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Podobnie jest z samą wypłatą świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Pamiętać należy, że świadczenia z tytułu wypadku przy pracy nie przysługują, gdy wyłączną przyczyną wypadków było naruszenie przez poszkodowanych...
Z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 17 października 2019 r., wejdą w życie przepisy zawierające nowy wzór jednego z dokumentów powypadkowych, jakim jest statystyczna karta wypadku. Odpowiednie zapisy w tym zakresie określono w rozp. MRPIPS z dnia 9 października...
W I półroczu 2019 r. zgłoszono 34298 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 7,3% mniej niż w analogicznym okresie 2018 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 2,81 w I...
W Dzienniku Ustaw z dnia 10 czerwca br. pod pozycją 1071 opublikowano akt wykonawczy określający nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (protokół powypadkowy). Aktem prawnym, wspomnianym powyżej, jest rozp. MRPIPS z dnia 24 maja 2019 r....
„Pracownik jest zatrudniony od 7.01.2019 r. do 30.04.2019 r. na umowę na czas określony. W dniu 15.03.2019 r. miał wypadek przy pracy i otrzymał zwolnienie lekarskie do dnia 30.04.2019 r. - Czy pracodawca może z nim rozwiązać umowę z dniem...
Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 9 ustawy z dn. 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1376, ze zm.), MRPiPS ogłosiło kwoty jednorazowych odszkodowań wypłacanych z...

Wypadki i choroby zawodowe

Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) obejmuje zdarzenia mające miejsce na terenie zakładu...